Arrangementer

Opstartsmøde For Nye Iværksættere | 9.3.2017

Kom hurtigt og godt fra start som iværksætter - Få gratis råd! Kom til opstartsmøde for nye iværksættere, torsdag den 9. marts, kl. 16.00 - ca. 20.30, på Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød strand

Om Vækstoverblik

VELKOMMEN TIL VÆKSTOVERBLIK.DK

Vækstoverblik er en guide til de offentlige og offentligt finansierede tilbud, der findes til virksomheder i Region Sjælland.

Formålet med Vækstoverblik er, at erhvervsfremmeaktører og andre nemt og hurtigt kan overskue og finde de mange tilbud og muligheder der findes, så regionens virksomheder får den vejledning, de har brug for.

Vækstoverblik.dk drives af Væksthus Sjælland og er udviklet i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

Spørgsmål, kommentarer eller tilføjelser til vækstoverblik.dk er meget velkomne på info@vhsj.dk.

Væksthus Sjælland
Marienbergvej 132, 1. sal
4760 Vordingborg
T: 55 35 30 35
E: info@vhsj.dk

Vil du have værktøjer til vækst, så besøg startvaekst.virk.dk.
Vil du have indblik i alle danske tilbud til virksomheder, så besøg vaekstguiden

Tidsbegrænsede projekter

Fundraising Service Sjælland

- hjælp til fundraising

Gå til
Fundraising Service Sjælland

OM FUNDRAISING SERVICE SJÆLLAND

Fundraising Service Sjælland er et fundraising-projekt, som investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA gennemfører på vegne af Region Sjælland og Væksthus Sjælland. Projektet tilbyder små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland hjælp til fundraising, ny viden, vejledning og netværk.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper virksomheder i Region Sjælland med fundraising, så deres chancer forøges, når de søger udviklingsmidler i nationale og internationale puljer og fonde. Virksomhederne eller partnerskabet får målrettet, individuel vejledning om, hvilke fonde og puljer det giver mening at søge ved. Virksomheden får derudover dybdegående vejledning, når de skriver selve ansøgningen.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland med udviklingspotentiale. Det kan både være nye og etablerede virksomheder uanset branche.

HVAD KOSTER DET?

Vækstforum Sjælland og Region Sjælland finansierer Fundraising Service Sjælland. Servicen er derfor gratis.

KONTAKTPERSON

Katrine Krogh Balslev
Business Developer
23 82 14 19
kaba@capnova.dk

Gå til
Fundraising Service Sjælland

Tidsbegrænsede projekter

Strategiforløbet

- få lagt en skræddersyet vækststrategi for din virksomhed

Gå til
Strategiforløbet

OM STRATEGIFORLØBET 

Fokus på udvikling af virksomheden drukner ofte i den daglige drift. Derfor tilbyder Væksthus Sjælland et strategiforløb skræddersyet til din virksomhed med mulighed for økonomisk tilskud på op til 100.000 kr. Gennem forløbet bliver du afklaret og får en dybere forståelse af strategi, ledelse og mulighederne på markedet, som giver konkret værdi til din virksomhed her og nu, når I skal slå konkurrenterne.

UDBYTTE AF  PROJEKTET 

  1. Erfaringsdeling og netværk med ligesindede ejerledere og topledere.

  2. Praktiske ledelsesværktøjer i øjenhøjde, du kan bruge til udviklingen af din forretning.

  3. Sammenhængskraft mellem din slagplan og din organisation, så I sammen kan føre forandringerne ud i livet.

  4. Sparring med en erfaren vækstkonsulent, som kender din branche og som kan hjælpe med at holde fast i udviklingen

HVEM ER MÅLGRUPPEN 

Projektet er et tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland med op til 250 ansatte. Du skal være motiveret for at ville udvikle og vækste din forretning og være parat til at investere tid i forløbet som medfinansiering.

KONTAKTPERSON 

Søren Duckert Hansen
Projektleder
4199 9808
sdh@vhsj.dk 

Gå til
Strategiforløbet

Kommunale tilbud

Sorø Erhverv

-det lokale erhvervskontor i Sorø Kommune

Gå til
http://soroe.dk/erhverv

OM SORØ ERHVERV

Sorø Erhverv er de lokale virksomheders indgang til kommunen. Sorø Erhverv er i løbende dialog med erhvervslivet og arbejder med løsninger i forhold til de udfordringer, som erhvervslivet har med at udvikle sig i kommunen. Sorø Erhverv samarbejder både regionalt med Region Sjælland, nationalt med ministerier og erhvervsorganisationer og internationalt med forskellige EU-institutioner.

HVAD TILBYDER VI?

Vores kerneydelser er iværksætteri, virksomhedsudvikling og at være den direkte indgang til de lokale forvaltningsområder. Vi tilbyder fx individuelle møder, hvor virksomhedens udfordringer afdækkes - hvis det er en meget lokal udfordring løser vi den in-house, men kræver opgaven anden rådgivning, så henviser vi til andre rådgivere. Vores rådgivernetværk udgør 22 lokale rådgivere samt en del regionale og nationale rådgivere som fx Patent- og Varemærkestyrelsen, Forsknings og Innovationsstyrelsen og Eksportrådet. Vi fortæller om vores arbejde to gange årlig i erhvervsmagsinet ”Sorø Erhvervsmagasin”, som sendes til erhvervslivet i kommunen.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Som lokalt erhvervskontor er vores ydelser udbudt til alle, så det kan både være store og små virksomheder, nye eller gamle - der er plads til alle, og vores dør er åben. Vi har fokus på de brancher, der allerede er repræsenteret i kommunen, som fx produktionsvirksomheder, herunder brancher i relation til fra-jord-til-bord, håndværkere og handels- og servicevirksomheder.

HVAD KOSTER DET?

Generelt er vores ydelser gratis for erhvervslivet i kommunen - men der kan være deltagerbetaling på nogle ting.

KONTAKTPERSON

Niels-Henrik Glisbjerg
Erhvervschef
29 32 56 92
nhg@soroe.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
http://soroe.dk/erhverv

Klynger og netværk

CLEAN

-den grønne energi- og miljøklyngeorganisation

Gå til
cleancluster.dk

OM CLEAN

CLEAN er en grøn energi- og miljøklyngeorganisation, der gennem projekter og samarbejder skaber grøn vækst og innovation både nationalt og internationalt. CLEAN er en politisk og teknologisk neutral platform med fokus på udviklingen af nye cleantech-løsninger.

HVAD TILBYDER VI?

Vi styrker innovation og teknologiudvikling i cleantech-virksomheder. Det gør vi bl.a. ved at understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger, der kan imødegå store klima- og miljømæssige samfundsudfordringer. Vi formidler viden, talent og samarbejde mellem store og små virksomheder, myndigheder og vidensinstitutioner indenfor cleantech. Helt konkret kan vi fx hjælpe med adgang til projektdeltagelse ved at screene projekter og vejlede om funding muligheder, og vi har stort kendskab til og samarbejde med fonde og den finansielle sektor. Vi hjælper også danske grønne løsninger ud over Danmarks grænser bl.a. via partnerskaber og gennem samarbejde med ledende cleantech klynger. Vi er på den måde med til at øge det internationale fokus på dansk cleantech og fremme eksport af integrerede løsninger. Vi giver adgang til viden, netværk og nye relationer ved at forbinde interessenter med de relevante partnere. Vi sammensætter og faciliterer partnerskaber og holder løbende events og arrangementer, hvor man kan møde de ledende aktører inden for de forskellige områder og blive opdateret på den nyeste viden.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder både store og små cleantech-virksomheder, som kan blive medlem af CLEAN, og så vejleder vi også offentlige myndigheder og videninstitutioner.

HVAD KOSTER DET?

For at modtage CLEANs ydelser skal man være medlem. Kontakt CLEAN for mere information.

KONTAKTPERSON

Margrethe Angel
Customer Relations Manager
20 20 31 55
maa@cleancluster.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
cleancluster.dk

Erhvervsfremmeaktører

Copenhagen Capacity

-tiltrækning af international arbejdskraft

Gå til
copcap.com

OM COPENHAGEN CAPACITY

Copenhagen Capacity er en organisation, der arbejder for at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og højtuddannet arbejdskraft, som skaber job, vækst og udvikling i Greater Copenhagen. Det gør de ved at identificere og markedsføre konkrete forretningsmuligheder i regionen internationalt og hjælpe med at realisere dem.

HVAD TILBYDER VI?

Til virksomheder I Region Sjælland hjælper vi primært med at tiltrække højt uddannet international arbejdskraft gennem vores Talent program, ”Finding Talent.” Vores talent program indeholder flere forskellige tiltag. ”Go international” er et tilbud til danske virksomheder, som ønsker at komme ind på et udenlandsk marked, hvor de bl.a. har mulighed for at få en eksport ekspert ud i virksomheden i 6 måneder med speciale indenfor det land, som virksomheden ønsker at markedsføre sig i. ”Company Challange” er et andet tiltag til danske virksomheder, hvor et team af internationale talentfulde studerende kommer ud til virksomheden 1 dag og arbejder med at løse en problemstilling eller case, som virksomheden ønsker belyst. Derudover tilbydes virksomhederne adgang til et globalt netværk af talentfulde studerende og medarbejdere ”Global talent network”. På vores hjemmeside har vi en værktøjskasse ”Employer branding toolbox” som giver gode råd til, hvordan virksomheden kan brande sig selv i forhold til udlandet og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder alle virksomheder både udenlandske og danske virksomheder. I Talent programmet er det primært SMVer, vi henvender os til.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis.

KONTAKTPERSON

Mette Blach Strøyer
Senior Program Manager
61 15 08 51
mbs@copcap.com

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
copcap.com

Erhvervsfremmeaktører

CONNECT Denmark

-sparring på forretningsudvikling

Gå til
connectdenmark.com

OM CONNECT DENMARK

CONNECT Denmark er en non-profit forening, der arbejder for at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark gennem professionelle sparringsforløb. CONNECT Denmark er et netværk med ca. 800 medlemmer, som er ledere, nøglepersoner og specialister fra både små og store virksomheder, organisationer og institutter. Medlemmerne stiller frivilligt op til at give sparring til virksomheder.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder forretningsmæssig sparring på forskellige måder:
-Pitch træning, hvor virksomheden bliver skarpere på at ”sælge” sit projekt, produkt eller sin virksomhed til en specifik målgruppe, som kan være investorer, kunder, samarbejdspartnere, m.v.
-Springboards, hvor kompetente og erfarne erhvervsfolk i individuelt tilpassede ekspertpaneler på 6-10 personer i to timer giver rådgivning og sparring på udvalgte emner og udfordringer samt virksomhedens planer for fremtiden. Emnerne kan eksempelvis være forretningsmodel, finansiering, IPR, strategi, partnerskaber, afsætning & distributionskanaler eller go-to-market-strategi.
-Matchmaking, hvor vi hjælper med at finde kompetente folk til fx advisory boards, bestyrelser eller mentorer til virksomheden.
Herudover kan man finde nogle gratis værktøjer på vores hjemmeside, som alle har adgang til.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi kan tildele sparringsforløb til alle typer virksomheder med vækstambitioner, vækstpotentiale og skalérbarhed.

HVAD KOSTER DET?

Sparringsforløb er gratis, hvis man bliver udvalgt efter at have udfyldt en ansøgning.

KONTAKTPERSON

André Elm
Regionschef
29 60 60 96
andre@connectdenmark.com

LIGNENDE VEJLEDNING

Der findes ikke lignende netværk, men hvis man ønsker generel sparring på forretningsudvikling kan man få vejledning af en konsulent fra Væksthus Sjælland.

Gå til
connectdenmark.com

Fysiske vækstmiljøer

Det Grønne Iværksætter­hus

-adgang til værksteder og viden

Gå til
dgih.dk

OM DET GRØNNE IVÆRKSÆTTERHUS

Det Grønne Iværksætterhus er et udviklings- og vækstmiljø under Scion DTU og er en del af regeringens ”Grøn omstilling”, der har til formål at skabe grøn økonomi samt grøn vækst og udvikling i Danmark. Det Grønne Iværksætterhus samarbejder tæt med DTU, Accelerace, Rethink Business, Væksthus Sjælland og Væksthus Hovedstadsregionen.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder fysiske faciliteter som inkubation, adgang til prototypeværksted samt test- og demonstrationsfaciliteter. Fordi vi har adgang til værkstedsfaciliteter på Sjælland, kan vi koble produktudvikling sammen med forretningsudvikling. Vi kan fx give feedback på det enkelte produkt, og vi kan hjælpe medat certificere eller dokumentere et produkt overfor en potentiel kunde. Vi tilbyder desuden generel sparring og kompetenceudvikling, adgang til videnressourcer, teammentoring og samarbejdsaftaler med etablerede og succesfulde virksomheder. Vi kan også hjælpe med at screene virksomheder og finde de tilbud internt eller eksternt, der kan accelerere deres udvikling.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vores målgruppe er grønne iværksættere og virksomheder – fx iværksættere, der er i gang med at udvikle en grøn idé til en forretning. De fleste har fysiske produkter som kerneforretning.

HVAD KOSTER DET?

Alle vores forskellige ydelser er gratis, hvis man kvalificerer sig til at modtage dem. Kontakt os for at høre mere om reglerne.

KONTAKTPERSON

Helle Nielsen-Elgaard

Innovationschef
22 12 88 92
he@sciondtu.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Virksomheder og iværksættere som søger forretningsudvikling, kan finde lignende vejledning hos fx Væksthus Sjælland.

Gå til
dgih.dk

Fysiske vækstmiljøer

DRIVHUSET

-kontor- og projektpladser i Roskilde

Gå til
drivhuset-easj.dk

OM DRIVHUSET

Drivhuset ligger i Roskilde og er en del af Erhvervsakademi Sjællands Center for Entreprenørskab og Nytænkning (CEN).

HVAD TILBYDER VI?

Vi har skabt et fysisk sted med kreative og professionelle rammer for iværksætterspirer. Her kan studerende og iværksættere få adgang til kontor- og projektpladser og få sparring og vejledning på deres forretningsidéer fra erfarne undervisere og erhvervsfolk. Vi kan fx også sætte de studerende i kontakt med mentoerer og et team, hvis de mangler kompetecer inden for nogle faglige områder. Det er meget baseret på, hvad der er behov for.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder iværksætterspirer, som ønsker hjælp til at udvikle deres idéer og projekter. Det kan fx være studerende eller iværksættere med en god idé eller en nystartet virksomhed, de gerne vil udvikle. Vi vil gerne have en dialog, hvis de søger kompetencer inden for noget bestemt. Drivhuset bliver primært brugt af studerende fra Erhvervsakademi Sjælland, men alle studerende og nye iværksættere i reigonen er velkomne til at kontakte os.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at benytte sig af Drivhusets faciliteter. Hvis der er tale om grupper fra andre uddannelsesinstitutioner, skal der oftest være en studerende med, som læser på Erhvervsakademi Sjælland.

KONTAKTPERSON

Jacob Aabroe
Leder
50 76 28 10
drivhuset@easj.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Der findes flere forskellige fysiske vækstmiljøer i region Sjælland: Det Grønne Iværksætterhus, FabLab Denmark, Vækstfabrikkerne og Opfinderværkstedet. I forhold til forretningsudvikling kan man søge lignende vejledning hos Væksthus Sjælland - med fokus på idéudviklingsfasen er Drivhuset så at sige niveauet før.

Gå til
drivhuset-easj.dk

Uddannelsesinstitutioner

DTU

-teknisk viden og samarbejde med studerende

Gå til
www.dtu.dk

OM DTU - DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

DTU er et selvejende universitet med uddannelse, forskning og forskningsbaseret rådgivning og innovation. DTU er en del af ViiRS som er et samarbejde mellem de fire vidensinstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet, University College Sjælland, Roskilde Universitet og Erhvervsakademi Sjælland som alle har campusser og er forankret i Region Sjælland.

ViiRS, Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland, er en flerårig vækstaftale finansieret af Vækstforum Sjælland. Formålet er at skabe mere vækst og beskæftigelse i regionen ved at facilitere samarbejde mellem SMV’er og de deltagende videninstitutioner.

ViiRS ledes af Danmarks Tekniske Universitet i partnerskab med Roskilde Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland.

HVAD TILBYDER VI?

ViiRS’ rådgivere kan, i en tæt dialog med repræsentanter for virksomheden, afdække potentialet i at etablere et tættere samarbejde mellem virksomheden og en eller flere af videninstitutionerne. Her er forskere og studerende, der kan bidrage med alt fra overordnet forretningsudvikling til at løse aktuelle udfordringer eller udvikle nye løsninger på fremtidens behov.

Det gør vi gennem et skræddersyet forløb, der kan omfatte fx et udviklingsprojekt med forskere eller studerende, rekvireret forskning hvor virksomheden køber sig til konkret viden på rent kommercielle vilkår, en praktikaftale eller en workshop med deltagelse af flere virksomheder eller flere videninstitutioner, så kompetencer herfra kombineres. Det er virksomheden og den udfordring eller idé, som skal løses eller udvikles, der afgør samarbejdets form. Et samarbejde kan vare fra få timer eller dage til flere år

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder alle virksomheder i Region Sjælland, især virksomheder med max. 250 ansatte (SMV'er) inden for følgende fire brancher: Fødevarer, bioøkonomi, bygge og anlæg samt transport og logistik.

HVAD KOSTER DET?

Møder med ViiRS’ rådgivere er gratis.

KONTAKTPERSON

Dorthe Poulsen MacKay

Projektleder, Danmarks Tekniske Universitet

dpma@dtu.dk

Telefon 93 51 16 94

 

Gå til
www.dtu.dk

Uddannelsesinstitutioner

Erhvervs­akademi Sjælland

-praksisnære løsninger fra studerende

Gå til
easj.dk

OM ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND (EASJ)

Erhvervsakademi Sjælland er en uddannelsesinstitution med fem campusbyer i Region Sjælland, der udbyder praksisnære uddannelser, herunder Professionsbacheloruddannelser (PBA), Diplomuddannelser, Erhvervsakademiuddannelser (AK) og deltids akademiuddannelser (AU). EASJ laver desuden erhvervssamarbejder og udviklingsprojekter i tæt samarbejde med det regionale erhvervsliv.

HVAD TILBYDER VI?

Virksomheder med behov for nye input og ny viden kan få et samarbejde med de studerende indenfor vores 25 forskellige uddannelsesretninger. Det kan fx gøres gennem et 10 ugers praktikforløb, hvor vi stiller praktikanter med relevant faglighed til rådighed - det kan eksempelvis være til en virksomhed, som har en udfordring eller et problem, de gerne vil have hjælp til, hvis de fx skal have lavet en ny hjemmeside eller en markedsundersøgelse. Vi tilbyder også Showcases, hvor en gruppe af studerende arbejder med en sag for virksomheden og så præsenterer det, de har undersøgt. Der er også mulighed for andre typer projekter og samarbejder fx i forbindelse med de studerendes eksamensopgaver.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi laver primært samarbejde med SMVer og enkeltmandsvirksomheder, som går glip af vækst og udvikling, fordi de ikke selv har tid, råd eller viden til at gå videre inden for et bestemt område. Det kan være virksomheder inden for mange forskellige fagområder fra byggeteknik over produktionsteknologi til IT og kommunikation. Det skal bare være inden for de fagretninger og uddannelser, som vi selv udbyder. Vi laver også projekter med store virksomheder.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at få studerende til at løse opgaver eller få dem i praktik - det kræver dog en tidsmæssig investering fra virksomhedens side. Hvis der efterfølgende er basis for et samarbejde mellem den studerende og virksomheden, aftales dette særskilt.

KONTAKTPERSON

Anders Ullerup Torpegaard
Udviklingsleder
5076 2708
ator@easj.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

RUC Innovation er indgangen til lignende samarbejde med studerende på bachelor- og kandidatniveau.

Gå til
easj.dk

Tidsbegrænsede projekter

Enterprise Europe Network

-globalt erhvervsnetværk

Gå til
www.enterprise-europe.dk

OM ENTERPRISE EUROPE NETWORK - EEN

EEN er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der har fokus på at hjælpe små og mellemstore virksomheder og videninstitutioner med at finde nye samarbejdspartnere i udlandet – i forhold til finde leverandører, teknologisk samarbejde, eksport muligheder samt projektsamarbejde. Netværket blev etableret af Europa Kommisionen i 2008 og flere end 50 lande er medlem af netværket, der sammenlagt forbinder godt 650 organisationer.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper med at finde udenlandske samarbejdspartnere fx nye leverandører, agenter, forhandlere, distributører og underleverandører. Det gør vi bl.a. gennem vores database med over 10.000 profiler, arrangementer og matchmakingmøder, der giver virksomheden adgang til at møde potentielle samarbejdspartnere. Derudover hjælper vi virksomhederne med at finde rundt i EU’s støtteprogrammer og vejleder dem omkring EU-regler inden for immaterielle rettigheder, herunder patenter, varemærker, design- og ophavsret, produktsikkerhed og produktgodkendelse. Virksomheder kan også få besøg af en lokal EEN-kontaktperson, som i samarbejde med virksomheden eller organisationen kan lave en handlingsplan, samt hjælpe med at udarbejde en plan for bedre innovation.

HVEM VEJLEDER VI?

Vi vejleder alle virksomheder med CVR nummer.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at modtage Enterprise Europe Networks ydelser.

KONTAKTPERSON

Ingemarie Søndergaard
Vækstkonsulent, Væksthus Sjælland
41 99 98 12
ims@vhsj.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Eksportrådet kan også hjælpe med at finde udenlandske samarbejdspartnere, og Zealand Denmark kan hjælpe med at få adgang til EU fonde og projektmuligheder.

Gå til
www.enterprise-europe.dk

Erhvervsfremmeaktører

EKF - Danmarks Eksportkredit

-finansiel dækning til eksport

Gå til
www.ekf.dk

OM EKF – DANMARKS EKSPORTKREDIT

EKF hjælper dansk eksport ved at gøre det muligt og attraktivt for kunder i udlandet at købe varer hos danske virksomheder. EKF er ejet og garanteret af den danske stat, men drives som en moderne finansiel virksomhed og ligger i København.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og deres banker mod de økonomiske og politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. Vi kan fx lave en garantistillelse overfor banken, som sikrer den risiko, eksportøren har. Vi har også en række forsikringsprodukter, så man kan få dækning, hvis man eksempelvis har en kunde i udlandet, som løber fra en aftale – det er især inden for skræddersyede løsninger, at det kan være svært for virksomheder at få pengene ind igen. Vi dækker også politisk risiko, hvis man er urolig for investeringer i bestemte lande. Med en dækning fra EKF har man som virksomhed den danske stat i ryggen, og det gør en stor forskel, fordi man så er mere attraktiv at handle med.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Det er primært virksomheder, som selv er eksportører eller underleverandører til eksportører. Størstedelen af vores kunder er SMV virksomheder, som allerede er etablerede, og som har et bestående bankarrangement eller er i gang med at eksportere. Vi kigger også på virksomheder, som er ved at starte eksport op, men vores produkter er ikke egnede til deciderede start-ups. Branchemæssigt spænder vi bredt, men vi har især mange kunder inden for landbrug og fødevarer.

HVAD KOSTER DET?

Vi har forskellige priser, afhængigt af hvilken type garanti, man skal bruge. Det afhænger også bl.a. af land, kredittid og beløb. Rådgivning og betingede tilbud er gratis.

KONTAKTPERSON

EKF
35 46 26 00
ekf@ekf.dk
EKF sender videre til den rette medarbejder.

LIGNENDE VEJLEDNING

EKFs område kan i princippet også varetages af bankerne, men det er ikke så udbredt. Hvis en virksomhed søger egenfinansiering kan Vækstfonden hjælpe - de dækker bredere end EKF. Eksportrådet kan hjælpe virksomheder med vejledning og rådgivning om at komme ud på internationale markeder. Hvis en virksomhed søger sikkerhed for arbejdsdeling og løbende samhandel, er det de private aktører man skal henvende sig til. Hvis man vil have hjælp til en eksportplan, kan man søge om at komme med på eksportforløb under Zealand Global.

 

 

 

Gå til
www.ekf.dk

Erhvervsfremmeaktører

Eksport­rådet

-hjælp til at komme ud på internationale markeder

Gå til
um.dk/da/eksportraadet

OM EKSPORTRÅDET

Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet og løser opgaver inden for eksport, internationalisering og investeringsfremme. Eksportrådet arbejder for at give danske eksportører de bedst mulige betingelser for at klare sig i den internationale konkurrence. Invest in Denmark, Danmarks nationale organisation for tiltrækning af udenlandske investeringer og virksomheder, er en del af Eksportrådet.

HVAD TILBYDER VI?

De fleste af eksportrådets medarbejdere sidder ude i verden på ambassader og konsulater og skaffer det netværk, som gør, at vi kan åbne dørene for dansk erhvervsliv – derfor kan vi hjælpe virksomheder med at starte eksport og udvide deres aktiviteter på nye markeder. Vores primære aktivitet er 1-1 forløb, hvor vi rådgiver virksomheder, finder samarbejdspartnere i udlandet, åbner døre til nøglekunder og følger op. Vi laver også mange kollektive eksportfremstød for grupper af virksomheder, fx en fælles messe i udlandet under Udenrigsministeriets navn. Vi har også innovationscentre placeret seks steder i verden, hvor vi kan knytte virksomheder sammen med lokale forskningsmiljøer – og også med lokale investeringsmiljøer, hvis der er behov for det.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi arbejder primært med SMVer, der har brug for sparring til at komme i gang med eksport på nye markeder. Vores målgruppe er meget bred og afspejler den generelle erhvervsstruktur i Danmark, men vi har særlige fokusområder såsom landbrug & fødevarer, IT & kommunikationsteknologi samt miljø, energi og grønne løsninger. Inden for detailområdet har vi stort fokus på de kreative erhverv som design, arkitektur og mode.

HVAD KOSTER DET?

Vi har en fast timepris på vores ydelser, og så er der forskellige pakker, som er gratis eller med rabat. Vi kan fx lave gratis undersøgelser, der giver svar på, hvor man skal starte – og sammen med Væksthus Sjælland tilbyder vi et gratis eksportsparringsforløb. Dialog med os og afklaring er gratis, indtil man evt. vælger at gå videre med en betalingsaftale.

KONTAKTPERSON

Martin Amdi Pedersen
Internationaliseringsrådgiver
53 72 71 91
marped@um.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Eksportrådet arbejder tæt sammen med Væksthus Sjælland og har flere medarbejdere, som sidder begge steder. Derfor er der en høj grad af afklaring og henvisning mellem de to, så man kan henvende sig ét sted og få at vide, hvor man får den mest relevante eksportrådgivning. Desuden tilbyder Dansk Industri og andre brancheforeninger på mange områder deres medlemmer nogle af de samme ydelser, hvis man er medlem. Eksportrådet samarbejder ofte med organisationerne i eksportfremmetiltag. Hvis man har brug for finansiel dækning af sin eksport, skal man hendvende sig til EKF - Danmarks Eksportkredit. Hvis man er interesseret i at finde udenlandske samarbejdspartnere, har Enterprise Europe Network et stort globalt netværk.

Gå til
um.dk/da/eksportraadet

Tidsbegrænsede projekter

Anlægs­investe­ringer i Region Sjælland

-adgang til regionens anlægsprojekter

Gå til
www.vhsj.dk

OM ANLÆGSINVESTERINGER I REGION SJÆLLAND

Projektet Anlægsinvesteringer i Region Sjælland er til for at hjælpe virksomheder i bygge- og anlægssektoren med at få del i ordrerne fra store anlægsinvesteringer i Region Sjælland - herunder nye veje, broer, sygehuse og universiteter. Projektet er en del af QuickStart og ligger under Væksthus Sjælland, og det løber frem til starten af 2017.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder et skræddersyet forløb for virksomheder i bygge- og anlægssektoren i Regionen. Forløbet foregår ved at de deltagende virksomheder i samarbejde med Væksthus Sjælland og eksterne konsulenter gennemgår virksomhedens muligheder og potentiale for at kunne få andel i anlægsprojekterne i Region Sjælland. På de områder, hvor det viser sig at virksomheden skal styrkes, tilbydes forløb med eksterne konsulenter samt henvisning til kompetenceløft via kompetencesporet.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi har tre hovedmålgrupper - det er for det første virksomheder med mindst 25 ansatte og særlige forudsætninger for at deltage i anlægsprojekterne, og som enten enkeltvis eller i partnerskaber, netværk eller konsortier kan være underleverandør til de kommende anlægsprojekter. For det andet er det virksomheder med 10-25 ansatte, der har vækstpotentiale og kan indgå som tredje led i en underleverandørkæde til de kommende anlægsprojekter. For det tredje er det virksomheder med et andet forretningspotentiale i forbindelse med de kommende anlægsinvesteringer, der har potentiale til at skabe væsentlig vækst i omsætning og/eller beskæftigelse.

HVAD KOSTER DET?

Hvis virksomheden vurderes at være indenfor målgruppen indgås der en Partnerskabsaftale, hvor virksomheden binder sig til at gennemføre forløbet. Der er en deltagerbetaling på 5.000,- ekskl. moms. I forløbet kan virksomheden få dækket op til 50 % af udgifterne til eksterne konsulenter.

KONTAKTPERSON

Mads Thisted
Projektleder
31 16 66 89
mat@vhsj.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Virksomheder og iværksættere som søger forretningsudvikling, kan finde lignende vejledning hos fx Væksthus Sjælland.

Gå til
www.vhsj.dk

Kommunale tilbud

Greve-Solrød Erhvervs­service

-virksomhedsvejledning i Greve-Solrød

Gå til
erhvervscentret.greve.dk

OM GREVE-SOLRØD ERHVERVSSERVICE

Greve-Solrød Erhvervsservice er en del af ErhvervsCentret i Greve, der er en selvejende institution, som servicerer Greve Kommune og Solrød Kommune med erhvervs- og vækstfremmeaktiviteter. Fysisk er Greve-Solrød Erhvervsservice placeret i ErhvervsCenteret på Korskildelund 6 i et af Greves centralt placerede erhvervsområder.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper virksomheder med sparring og information til at etablere og udvikle virksomheden. Det kan fx være input til at skærpe forretningskonceptet, beskrive kundesegmenter, lægge budget eller udarbejde en marketingplan. Vi hjælper også med kontaktskabelse til andre relevante parter, der kan hjælpe med information og rådgive virksomheden. Derudover afholder vi informationsmøder henvendt til nye iværksættere fire gange om året samt workshops og faglige gå-hjem-møder. Til små og nystartede virksomheder tilbyder vi Erhvervsmentorordning og netværk. Her har virksomheden mulighed for at få fortrolig vejledning med en erfaren og uvildig sparringspartner i forbindelse med svære valg og beslutninger. Vi tilbyder også kontorplads inklusive udviklingsforløb i Vækstfabrik Greve.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder primært iværksættervirksomheder i Greve Kommune og Solrød Kommune.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis. Dog kan der være et lille deltagergebyr på enkelte arrangementer til dækning af basisudgifter.

KONTAKTPERSON

Mette Stenberdt Nielsen
Erhvervs- og udviklingskonsulent
36 91 52 41
mtt@greve.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
erhvervscentret.greve.dk

Fysiske vækstmiljøer

Fablab Danmark

-digital fremstillingsteknologi

Gå til
fablabdanmark.dk

OM FABLAB DANMARK

Fablab Danmark giver almindelige mennesker adgang til digital fremstillingsteknologi i et kreativt, højteknologisk prototypeværksted, hvor man selv og i samarbejde med teamet kan omsætte idéer og projekter til fysisk form. Fablab Danmark ligger i Næstved, men har også et mobilt fablab, som er en bus indrettet som digitalt prototype værksted.

HVAD TILBYDER VI?

Vi kan hjælpe med at realisere gode idéer ved hjælp af maskiner, der indtil for nyligt var forbeholdt professionelle - vi har både 3D printere, laserskærere og CNC maskiner. Vores team kan bidrage til produktudvikling med varierende grader af involvering, og vi kan fx hjælpe med idé- og konceptudvikling og fremstille prototyper og funktionsmodeller til test. Vi holder også workshops om prototyping, og vi kan tilbyde skræddersyede forløb, hvor vi inddrager deltagerne aktivt og lader dem prøve kræfter med at arbejde praktisk med innovation og maskinerne.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Virksomheder som er interesserede i at bruge ny teknologi til test og produktudvikling. Det kan være iværksættere, som vil prøve en idé af med en prototype, eller mere etablerede virksomheder, som ønsker at udvikle nye produkter. Vi har også åbent for private.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at bruge Fablab Danmark - dog er der et charter, som skal respekteres.

KONTAKT

Randi Terp
Projektleder, Fablab
53 72 71 99
rte@vhsj.dk

LIGNENDE YDELSER

Hvis man vil videre med en prototype og have realiseret en opfindelse eller et produkt, kan man kontakte Opfinderrådgivningen eller Opfinderværkstedet.

Gå til
fablabdanmark.dk

Kommunale tilbud

Slagelse Erhvervs­center

-virksomhedsvejledning i Slagelse

Gå til
www.slagelseerhvervscenter.dk/

OM SLAGELSE ERHVERVSCENTER

Slagelse Erhvervscenter A/S varetager arbejdet med erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune. Slagelse Erhvervscenter A/S er en selvstændig virksomhed med egen direktion og bestyrelse, som har til formål at udvikle og styrke erhvervslivet i Slagelse Kommune.

Slagelse Erhvervscenter er også den smidige indgang til al myndighedsbehandling i Slagelse Kommune. Uanset virksomhedens størrelse og problemstillingen får man tilbudt kompetent vejledning og hurtig løsningsorienteret sagsbehandling.

HVAD TILBYDER VI?

Til iværksættere der ønsker at starte egen virksomhed tilbyder vi vejledning og skræddersyet forløb. Et forløb kan f.eks. indeholde vejledning omkring: Idéudvikling - hvordan kommer du fra idé til forretning? Forretningsplan og strategi. Forretningsgange. Love og regler. Patentansøgning. Finansiering. Budgetter, regnskab og bogføring. Markedsføring. Salg. Webshop. Import/Eksport. Vi tilbyder endvidere værktøjer omhandlende opstart, drift og vækst og et professionelt mentornetværk, hvorigennem vi kan tilbyde helt op til 20 timers gratis mentorsparring.

Vi giver, som uvildig part, vejledning og sparring til virksomheder fx i forhold til afprøvning af en ny ide, eller blot sparring på konkrete udfordringer som virksomheden står overfor. Vi hjælper virksomheden med at søge støtte til udvikling og vækst, gennem viden og vejledning i forhold til de forskellige støtteordninger. Vi tilbyder virksomheden et 360 graders eftersyn af virksomheden, hvor vi gennemgår virksomhedens udfordringer og udviklingspotentiale, og ligger en handlingsplan. Vi hjælper med at skabe kontakt og bygge bro mellem virksomheden og den organisation eller rådgiver som kan hjælpe virksomheden videre.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder alle virksomheder i kommunen, både iværksættere og etablerede virksomheder

HVAD KOSTER DET?

Nogle arrangementer har deltager betaling, ( se vores arrangementskalender) ellers er vores ydelser gratis.

KONTAKTPERSON

Bolette Trier Nissen
29 32 63 62
bolette@slagelseerhvervscenter.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.slagelseerhvervscenter.dk/

Tidsbegrænsede projekter

Femern Belt Development

-udviklingsmuligheder i anlægsopgaver

Gå til
femern.info

OM FEMERN BELT DEVELOPMENT

Femern Belt Development (FBD) er et videncenter i Region Sjælland, som har fokus på de udviklingsmuligheder og potentielle jobs, der opstår i forbindelse med de store anlægsbyggerier i Østdanmark. Formålet er at sikre, at Region Sjællands borgere og virksomheder får det størst mulige udbytte af anlægsbyggerierierne både før, under og efter anlægsfasen.

HVAD TILBYDER VI?

Vi udvikler, igangsætter og gennemfører forskellige udviklingsinitiativer, der understøtter de muligheder, som opstår i kølvandet på igangsættelsen af de forskellige store anlægsopgaver i Østdanmark. Vi kan eksempelvis hjælpe med kompetenceudvikling af virksomheder fra rådgivning til konkret aktivitet og implementering. Kontaktskabelse til virksomheder - særligt indenfor bygge & anlæg og tilknyttede serviceerhverv. Netværk og videndeling i samspil mellem virksomheder og rådgivere, uddannelses- og videninstitutioner. FBD har derudover en tæt kontakt til en række udenlandske virksomheder, der har vist interesse i de store anlægsprojekter.

HVEM ER MÅLGRUPPEN

Virksomheder, private og offentlige udviklingsaktører.

HVAD KOSTER DET?

Der er som udgangspunkt ikke nogen direkte omkostninger.

KONTAKTPERSON

Stig Rømer Winther
Managing Director
28 19 82 28
stig@femern.info

LIGNENDE VEJLEDNING

Hvis man er interesseret i flere muligheder for især bygge- og anlægsbranchen, kan man kontakte Anlægsinvesteringer i Region Sælland.

Gå til
femern.info

Kommunale tilbud

Business Lolland-Falster

-virksomhedsvejledning på Lolland-Falster

Gå til
www.businesslf.dk

OM BUSINESS LOLLAND-FALSTER

Business Lolland-Falster er kommunernes og erhvervslivets fælles erhvervsfremmeorganisation, som arbejder med udvikling og tiltrækning af virksomheder og investeringer samt udvikling af rammerne for virksomhedsdrift i området. Business Lolland-Falster har kontor i Holeby og driver desuden 2 vækstmiljøer i henholdsvis Nakskov og Nykøbing Falster, samt en afdeling i start-up miljøet SOHO i Kødbyen på Vesterbro. Business Lolland-Falster er samtidig Lolland-Falsters største erhvervsnetværk med over 400 medlemmer .

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder én indgang til virksomheder, der overvejer at etablere sig i området – dvs. at vi sikrer en samlet koordinering på tværs af både kommuner, virksomheder, jobcentre og uddannelsesinstitutioner. Vi tilbyder virksomheder hjælp til at udnytte vækstpotentialer og har kompetencer indenfor hele virksomhedens værdikæde. Vi har særlige kompetencer indenfor internationalt/nationalt salg og marketing, finansiering og kapitalfremskaffelse samt udvikling af start-up og iværksætteri. Vi har et bredt netværk af private rådgivere som vi samarbejder med, og kan hjælpe med kontakt til hele det offentlige erhvervsfremmesystem.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi tilbyder vejledning til alle vækstorienterede virksomheder og har et særligt strategisk fokus på landbrug- og fødevaresektoren, industri- og anlægssektoren, detailhandel og oplevelsesøkonomi samt iværksættere og start-up virksomheder med et vækstpotentiale.

HVAD KOSTER DET?

Grundlæggende ydelser er gratis, mens visse aktiviteter og kurser kan være pålagt betaling. Der ud over har medlemsvirksomheder adgang til særlige services og events.

KONTAKTPERSON

Steen Wæver
Erhvervsudviklingschef
sw@businesslf.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.businesslf.dk

Klynger og netværk

INBIOM

-innovationsnetværk inden for biomasse

Gå til
Inbiom.dk

OM INBIOM

INBIOM er et af 22 landsdækkende innovationsnetværk med fokus på intelligent produktion og udnyttelse af biomasse i overgangen til en biobaseret økonomi. Bag INBIOM står et konsortium bestående af Agro Business Park, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, AgroTech, DTU, Force Technology, Teknologisk Institut, Københavns Universitet og Kalundborg Kommune.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper danske biomassevirksomheder med at komme videre og blive succesfulde - det gør vi ved at tilbyde adgang til ny viden, give overblik over finansieringsmuligheder og ved at finde nye samarbejdspartnere i Danmark og internationalt. Vi laver matchmaking, hvor vi finder de rette kontakter og samarbejdspartnere i branchen, og vi kan guide virksomheder i forbindelse med støttemuligheder og facilitering af projekter. Det kunne fx være ved at ”sætte det rigtige hold op” i forbindelse med virksomhedens ansøgning til fonde, eller hvis der skal testes nogle helt nye koncepter eller forretningsmodeller. Vores kerneydelser er sparring og vejledning, men vi afholder også arrangementer og temadage.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder primært SMVer men også enkeltmandsvirksomheder og større og etablerede virksomheder. De er alle sammen virksomheder, der arbejder med innovation og har teknologier eller produkter inden for biomasserelaterede sektorer. Vi har ikke virksomheder med rent salg eller rent forskning, det er der andre som varetager.

HVAD KOSTER DET?

Det er som udgangspunkt gratis, men der kan være arrangementer eller andre ydelser med brugerbetaling.

KONTAKTPERSON

Claus Mortensen
Projektleder, Sjælland
40 30 48 20
cm@agropark.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

INBIOM tager typisk over, når en virksomhed har fået vejledning hos Væksthus Sjælland. INBIOM er i familie med andre innovationsnetværk indenfor fx tekstil og miljø.

Gå til
Inbiom.dk

Erhvervsfremmeaktører

CAPNOVA

-investering i innovative virksomheder

Gå til
capnova.dk

OM CAPNOVA

CAPNOVA er et af fire godkendte innovationsmiljøer i Danmark, som er udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Innovationsmiljøerne investerer på statens vegne risikovillig kapital i nye innovative virksomheder. CAPNOVA fungerer som et investerings- og udviklingsselskab, der tilfører kapital, rådgivning, forretningserfaring og netværk til iværksættere og virksomheder, med det formål at skabe vækst og bæredygtige arbejdspladser.

HVAD TILBYDER VI?

Vi kan tilføre kapital og viden om at drive virksomhed. Vi kan investere op til 6,5 mio. kr. i et selskab via den statslige ordning for innovationsmiljøer, og så kan vi investere 6-10 mio. i et selskab ved hjælp af penge fra vores egne fonde. Vi hjælper også med fundraising generelt, så virksomheder får lettere ved at hente udviklingsmidler i danske og internationale fonde. Vi kan også hjælpe med at skabe netværk fx identifikation af bestyrelsesmedlemmer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi investerer i iværksættervirksomheder og eksisterende virksomheder, som har et særligt vækst- og forretningspotentiale og har brug for kapital. Særligt opstartsvirksomheder og SMVer med fokus på fødevarebranchen og det interaktive område, og desuden må idéen gerne kunne beskyttes gennem fx patenter.

HVAD KOSTER DET?

Screeningen er gratis, og alle kan henvende sig. Hvis vi laver en investering kræver det en ejerandel i virksomheden og en plads i bestyrelsen.

KONTAKTPERSON

Dorte Heide
Kommunikationsmedarbejder
46 76 08 54
dohe@capnova.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

På investeringsdelen kan man finde lignende ydelser hos Vækstfonden. Desuden findes der tre andre innovationsmiljøer, der ligesom CAPNOVA, også investerer risikovillig kapital i nye innovative virksomheder i Danmark på statens vegne: Preeseed innovation A/S, Syddansk Teknologisk Innovation og Borean Innovation A/S.

 

Gå til
capnova.dk

Kommunale tilbud

Næstved Erhverv

-virksomhedsvejledning i Næstved

Gå til
www.naestvederhverv.dk

OM NÆSTVED ERHVERV

Næstved Erhverv A/S blev etableret i januar 2013 og har ansvaret for erhvervsservice overfor etablerede virksomheder og iværksættere i Næstved Kommune.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder faglig vejledning og sparring inden for forskellige forretningsrelaterede områder  i forbindelse med strategisk forretningsudvikling, ejerskifte eller eksport. Herudover afholder vi kurser og diverse arrangementer for virksomheder og iværksættere. Vi tilbyder iværksættere gratis sparring og vejledning ved opstart af egen virksomhed. Vi hjælper dig med at udvikle virksomhedens idé, skabe overblik, finde relevant information og finde svar på dine spørgsmål. Det kan fx være sparring om din forretningsplan, budgetter eller salg- og markedsføringsaktiviteter. Vi kan også hjælpe med spørgsmål som fx: Hvad skal virksomheden have med, hvis den skal låne penge i banken? Hvad findes der er kurser for iværksættere? Hvilke netværk er relevante at være med i? Eller vejledning i forhold til lovgivning m.v. Foruden den direkte erhvervsservice varetager vi tilbuddet om én indgang til kommunen i forbindelse med koordinering af diverse myndighedssager, ligesom vi har ansvaret for at drive og udvikle erhvervs- og udviklingsprojekter i Næstved Kommune.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder både iværksættere og etablerede virksomheder i Næstved Kommune.

HVAD KOSTER DET?

Vores ydelser er i udgangspunktet gratis, men der kan være enkelte arrangementer og kurser, som har deltagerbetaling.

KONTAKTPERSON

Rasmus Holst-Sørensen
Direktør
55 88 52 51
rhs@naestvederhverv.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.naestvederhverv.dk

Tidsbegrænsede projekter

Quickstart

-en koordinerende indsats

Gå til
www.kompetenceparat2020.dk/

OM QUICKSTART

Quickstart er en paraply for samarbejde på tværs af vækst, beskæftigelse og uddannelse i Region Sjælland. Projektet består af en række koordinerede tiltag på arbejdsmarkeds-, erhvervsudviklings- og kompetenceudviklingsområdet, der kan sikre størst mulig varig økonomisk og beskæftigelsesmæssig effekt af de store offentlige anlægsprojekter, der gennemføres i Region Sjælland i perioden fra 2016 til 2024. Bag Quickstart står Region Sjælland, Kommunernes Kontaktråd Sjælland, Arbejdsmarkedskontor Øst, Væksthus Sjælland, VEU-centrene og erhvervsskolerne. Projektet Quickstart løber i perioden 2014-2016.

HVAD TILBYDER VI?

Vi har ikke direkte tilbud til virksomheder som sådan, men vi står for udviklingen og koordineringen af en række projekter til gavn for virksomhederne i Region Sjælland. Gennem vores vækstindsats medvirker vi bl.a. til, at virksomhederne får de bedst tænkelige vækstmuligheder ud af de kommende års store anlægsinvesteringer. Det er projektet Anlægsinvesteringer i Region Sjælland, der er indgangen for virksomhederne, og de kan hjælpe virksomheder med at få en del af ordrerne i de store anlægsprojekter eller opgaver, der udløber af dem. Vi er også med til at synliggøre jobmuligheder inden for bygge- og anlægsområdet og få flere ledige i job via uddannelsesforløb i relation til de store anlægsprojekter. Sammen med med VEU-centrene, erhvervsskolerne og inputs fra jobcentrene, udvikler vi uddannelses- og praktikforløb. Fx har vi et projekt, der skal sikre, at der kommer praktikpladser ud af de store anlægsinvesteringer.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Det er alle virksomheder, som kan have en fordel af de store anlægsinvesteringer - det er især inden for bygge- og anlægsbranchen.

HVAD KOSTER DET?

Vi er offentligt finansieret, så der er ikke brugerbetaling på vores ydelser.

KONTAKTPERSON

Maria Louise Tan Nielsen
Projektleder
41 99 98 05
mln@vhsj.dk

LIGNENDE YDELSER

Gå til
www.kompetenceparat2020.dk/

Uddannelsesinstitutioner

Roskilde Universitet

- samarbejde med forskere og studerende

Gå til
https://ruc.dk/

OM ROSKILDE UNIVERSITET

Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi dyrker den projekt- og problemorienterede tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at løse virkelige problemer i fællesskab med andre.

RUC Eksterne samarbejder er virksomheders indgang til forskere og studerende fra Roskilde Universitet, og vi tilbyder en bred vifte af samarbejdsformer, som vi gerne kommer forbi og fortæller dig om. Har du allerede en god idé til samarbejde med forskere eller studerende, opfordrer vi dig til at sende en mail til os med en kort projektbeskrive og dine kontaktoplysninger.

HVAD TILBYDER VI?

Samarbejde med forskere:

Hvis du har behov for at få sparring på en konkret idé eller udfordring, anbefaler vi dig en workshop. En workshop er en ca. 2 timers kvalificerende dialog med relevante forskere, som hjælper, udfordrer og giver nye perspektiver på din idé eller udfordring i din virksomhed.

Hvis du ønsker videndeling og drøftelse med ligesindede kan et af RUC’s netværk være noget for dig. Netværk egner sig godt til virksomheder, der søger inspiration og vil udvikle nye produkter og ydelser knyttet til et af de temaer, som RUC´s allerede etablerede netværk, arbejder med.

Såvel workshop som netværk kan bruges til afklaring af et muligt videre samarbejde, eller det kan være et selvstændigt input, som I arbejder videre med selv efterfølgende. Hvad I beslutter jer for er op til jer og de deltagende forskere.

Samarbejde med studerende:

Du kan samarbejde med studerende fra Roskilde Universitet på en række måder. De mest almindelige samarbejdsformer er:

•    Projektsamarbejde
•    Praktiksamarbejde
•    Studiejob
•    Camps og events

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi henvender os til alle typer virksomheder i Region Sjælland.

HVAD KOSTER DET?

De indledende samarbejdsformer med forskere er gratis, og samarbejder med de studerende er gratis.


KONTAKTPERSON

RUC Eksterne samarbejder v/Allan Grønbæk
T: 4674 2600
E:samarbejde@ruc.dk

Gå til
https://ruc.dk/

Erhvervsfremmeaktører

Vækstfonden

-adgang til risikovillig kapital

Gå til
vf.dk

OM VÆKSTFONDEN

Vækstfonden er statens finansieringsfond, som har til formål at fremme vækst og fornyelse i små og mellemstore virksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed.

HVAD TILBYDER VI?

Vækstfonden tilbyder finansiering - risikovillig kapital - på en række forskellige måder. Det kan være i form af kautioner og lån, som kan hjælpe med at få virksomheden til at komme videre med fx at investere i en maskine. Vi laver også direkte investeringer, hvor vi indskyder egenkapital i opstartsvirksomheder med et stort vækstpotentiale. Her investerer vi typisk sammen med private investorer eller innovationsmiljøer. Vi tager en ejerandel og en plads i virksomhedens bestyrelse, hvor vi så giver sparring på strategi og forretningsplan.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vækstfonden kan kun finansiere SMVer, altså virksomheder i den tidlige fase eller iværksættere, ikke de store virksomheder. Det er typisk SMVer med fornuftige vækstplaner, der har svært ved at opnå de nødvendige kautioner eller lån i banken. Det kan fx være virksomheder der står foran generationsskifte, udvidelse af produktionen, indkøb af nye maskiner eller indtog på nye markeder. En stor del af lånene gives til virksomheder under 3 år. Det kan også være lovende opstartsvirksomheder, der har vanskeligt ved at skaffe den fornødne kapital. De skal have et potentiale og en hvis innovationshøjde, for at vi investerer i dem.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at sende en ansøgning ind og blive screenet. Hvis virksomheden efterfølgene optager et lån koster det en engangsydelse og en procent-del af lånets størrelse. Hvis virksomheden får egenkapital indskudt køber Vækstfonden en ejerandel.

KONTAKT

Signe Marcussen
Erhvervskundechef
22 56 85 58
sim@vf.dk

LIGNENDE YDELSER

På lånedelen minder Vækstfondens finansieringsmuligheder om det, som man kan finde i almindelige banker. Men Vækstfonden skal ses som en supplerende finansieringskilde og udfylder så at sige hullet mellem bankens finansiering og det, som virksomheden selv stiller med. På investeringsdelen kan man finde lignende ydelser hos CAPNOVA.
Gå til
vf.dk

Fysiske vækstmiljøer

Vækst­fabrikkerne

-kontorfællesskaber for iværksættere

Gå til
vaekstfabrikkerne.dk

OM VÆKSTFABRIKKERNE

Vækstfabrikkerne er 12 fysiske kontor- og arbejdsfællesskaber, som ligger i København, Faxe, Greve, Holbæk, Køge, Lolland-Falster, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Stege og Vordingborg. Den enkelte Vækstfabrik tager udgangspunkt i de lokale og kommunale erhvervsmæssige styrker, klynge-dannelser og temaer. Således bliver Vækstfabrikkerne særegne og afspejler lokalområdernes styrker. Vækstfabrikkerne er etableret af Væksthus Sjælland med en række kommunale partnere, og en lang række erhvervsserviceorganisationer og lokale erhvervsråd i de enkelte kommuner bistår med daglig ledelse og markedsføring. Vækstfabrikkerne har til formål at understøtte vækstlaget af iværksættere og mindre virksomheder i Region Sjælland for at sikre, at flere virksomheder overlever og udnytter deres vækstpotentiale optimalt.

HVAD TILBYDER VI?

Vi har kontorpladser både i åbne og lukkede lokaler, hvor man har adgang til internet, printer, mødelokaler og alt det praktiske. Vi gør meget ud af at indrette vores lokaler, så der er rum til udvikling og innovation. Man kan få tilknyttet en erfaren vækstkonsulent, der kan følge en gennem virksomhedsudviklingen, fx inden for områder som salg, internationalisering og økonomi. Vi tilbyder også videnmoduler, som er udviklet i et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Væksthus Sjælland, som giver ny viden og understøtter udarbejdelsen af handlingsplaner, forretningsplaner og produktforbedringer. Desuden bliver man en del af netværket på omkring 200 virksomheder, som er tilknyttet de forskellige vækstfabrikker.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Kontorpladserne er primært målrettet iværksættere og mindre virksomheder, som gerne vil være en del af et fagligt miljø.

HVAD KOSTER DET?

Der er forskellige månedspriser alt efter typen og antallet af kontorpladser.

KONTAKTPERSON

Jesper Husen
Projektleder
4188 6624
jhu@vaekstfabrikkerne.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
vaekstfabrikkerne.dk

Erhvervsfremmeaktører

Væksthus Sjælland

-specialiserede vækstkonsulenter

Gå til
vhsj.dk

OM VÆKSTHUS SJÆLLAND

Væksthus Sjælland ligger i Vordingborg og tilbyder specialiseret sparring fra uvildige vækstkonsulenter. Desuden har Væksthus Sjælland et stort netværk af eksterne rådgivere og en række virksomhedsrettede forløb og projekter inden for bl.a. innovation, internationalisering og lederudvikling. Væksthus Sjælland er ejet og finansieret af kommunerne i Region Sjælland og er styret af en resultatkontrakt, som indgås mellem Kommunernes Landsforening og staten. 

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder skræddersyede forløb med vores vækstkonsulenter, som giver uvildig og professionel sparring på de udfordringer, man som virksomhed sidder med, og stiller skarpt på, hvor man skal sætte ind for at skabe vækst. Vækstkosulenterne har viden om bl.a. finansiering, innovation, ledelse, salg, markedsføring og internationalisering, og har selv drevet egne virksomheder eller haft ledelsesansvar på tværs af brancher. Vi har adgang til et stort netværk af rådgivere, som hjælper med at implementere virksomhedernes vækstplaner. Vi har også løbende events om forskellige temaer, og så har vi vores egen analyseafdeling, Center for VækstAnalyse, hvor man kan få den nyeste viden om væksten i Region Sjælland. Vi har en række programmer og initiativer, hvor man kan få specialiserede forløb og sparring, herunder Early Warning, Vækst via Ledelse og RaketVækst. Desuden står vi bag Vækstfabrikkerne og Fablab Danmark.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Det er både iværksættere og etablerede virksomheder - fælles for dem er, at det er vækstorienterede virksomheder med fokus på forretningsudvikling.

HVAD KOSTER DET?

Alle vores ydelser er gratis.

KONTAKTPERSON

Trine Hastrup 
Konsulentchef
5372 7189
tha@vhsj.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

 

 

Gå til
vhsj.dk

Uddannelsesinstitutioner

VEU-center

-indgang til uddannelsestilbud

Gå til
www.veucentervestsj.dk

OM VEU CENTER

VEU står for Voksen- og EfterUddannelse, og VEU-centret er et formelt samarbejde mellem de skoler, der udbyder voksenuddannelse og efteruddannelse. Der er 13 VEU-centre i hele landet, og i Region Sjælland findes VEU-center Vestsjælland og VEU-center Øst og Øerne.

HVAD TILBYDER VI?

De to VEU-centre i regionen fungerer som indgang for virksomheder, der ønsker vejledning om hvilke muligheder, der findes inden for voksenuddannelse og efteruddannelse. Vi finder relevante tilbud til virksomhederne - dvs. at vi helt konkret hjælper dem med at finde frem til de specifikke uddannelsesinstitutioner, der udbyder de uddannelser eller kurser, som virksomhedens medarbejdere har behov for. Virksomheder kan få en af vores konsulenter ud på virksomhedsbesøg og fortælle om de uddannelsestilbud, der findes, og vi vejleder også medarbejdere i forhold til deres specifikke situation.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi hjælper både små og store virksomheder med behov for at få deres faglærte og ufaglærte medarbejderes kompetencer opkvalificeret gennem videre- og efteruddannelse på VEU-området. Vi dækker de fleste brancher.

HVAD KOSTER DET?

Både vejledning og virksomhedsbesøg er gratis.

KONTAKTPERSON

VEU-center Vestsjælland:

Helle Søgaard
VEU-koordinator
28 44 23 23
hsog@sceu.dk

VEU-center Øst og Øerne:

Lise Bundgaard Fleck Frederiksen
VEU koordinator
41 99 10 21
lifr@veucenterost.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
www.veucentervestsj.dk

Kommunale tilbud

Køge Erhvervs­service

-virksomhedsvejledning i Køge

Gå til
www.koegeerhvervsservice.dk/Erhverv

OM KØGE ERHVERVSSERVICE

Køge Erhvervsservice er en del af Køge Kommune og hjælper virksomheder til viden, vækst og udvikling. Køge Erhvervsservice er de lokale virksomheders indgang til kommunen.

HVAD TILBYDER VI?

Vi giver inspiration og værktøjer til at styrke virksomheders drift, salg, markedsføring eller strategi. Gennem vejledningsmøder med vores konsulenter, fyraftensmøder, kurser og henvisninger til private og offentlige rådgivere, puljer og tilskudsordninger, giver vi overblik over, hvor og hvordan virksomheden skal sætte ind i forhold til udvikling og drift af virksomheden.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi hjælper både etablerede såvel som nye virksomheder i Køge Kommune uanset branche, størrelse eller omsætning.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis.

KONTAKTPERSON

Jes Pettersson
Konsulent
20 52 94 04
jes.pettersson@koege.dk
 
Mette Lerdorf
Konsulent
24 59 50 08
mette.lerdorf@koege.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.koegeerhvervsservice.dk/Erhverv

Klynger og netværk

Zealand­Denmark

-adgang til EU fonde

Gå til
zealanddenmark.eu

OM ZEALAND DENMARK

Zealand Denmark er et samarbejde mellem Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner og Vækstforum Sjælland. Formålet med Zealand Denmark er at bidrage til internationalisering af Sjælland, skaffe viden om de EU-beslutninger, der er under opsejling, markedsføre Sjællands mange aktører – og deres interesser – internationalt, og sikre dem muligheden for at deltage i europæiske projekter.

HVAD TILBYDER VI?

Vi hjælper virksomheder med at få adgang til EU fonde gennem relevante netværk. Vi identificerer løbende de EU projektmuligheder, der findes, og vi kan hjælpe med at søge efter projektpartnere i andre EU lande. Vi kan også hjælpe med adgang til offentligt drevne EU udviklingsprojekter indenfor samfundsmæssige udfordringer. Vi samarbejder tæt med CAPNOVA, Væksthus Sjælland og DTU Risø, så der er én indgang til alle vores ydelser. Vi koordinerer og laver fælles registrering af henvendelser fra virksomheder.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi henvender os primært til større, etablerede virksomheder på Sjælland med en vis innovationshøjde. Det kan være virksomheder indenfor alle brancher.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis.

KONTAKTPERSON

Esther Davidsen
Kontorchef
+32 475 55 49 37
ed@zealanddenmark.eu

LIGNENDE VEJLEDNING

Hvis man er interesseret i fundraising genelt, kan projektet SMV Innovation Sjælland hjælpe. Hvis man vil vide mere om EU’s støtteprogrammer og EU-regler, kan man henvende sig til Enterprise Europe Network.

 
Gå til
zealanddenmark.eu

Kommunale tilbud

Lejre Kommune Erhvervs­service

-virksomhedsvejledning i Lejre

Gå til
www.lejre.dk/erhverv/erhvervsservice

OM LEJRE KOMMUNE ERHVERVSSERVICE

Lejre Kommune Erhvervsservice er kommunens eget tilbud om virksomhedsvejledning. En af hovedopgaverne er at vejlede Lejres virksomheder i forhold til deres aktiviteter og deres ydelser og anvise de muligheder, der er i det danske erhvervsfremmesystem. Lejre Kommune Erhvervsservice samarbejder med Lejre Erhvervsforum og Erhvervsforum Hornsherred.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder etableringsvejledning og virksomhedsudvikling til virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem Væksthjulet og mentorordningen, hvor iværksættere og virksomheder kan få hjælp og sparring på en forretningsidé af erfarne erhvervsfolk. Her hjælper vi med kontaktskabelsen samt screening af virksomhederne. Væksthjulet består af en række vækstark, som kan afklare virksomhedens udviklingsmuligheder. En form for tjekliste, hvor virksomheden får vejledning og de tilhørende vækstark at arbejde videre med. Derudover har vi specielt til bygge- og anlægs virksomhederne en leverandørdatabase, som indeholder bygge og anlægsvirksomheder i området, samt et fødevarenetværk henvendt til fødevareproducenterne.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder primært mindre iværksættervirksomheder, der typisk har været i gang i ½-1½ år. Vi har mange indenfor bygge- og anlæg samt fødevarebranchen.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis.

KONTAKTPERSON

Thomas Hørdam
Erhvervschef
30 56 46 83
thho@lejre.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
www.lejre.dk/erhverv/erhvervsservice

Uddannelsesinstitutioner

University College Sjælland UCSJ

-samarbejde med studerende inden for velfærdsområdet

Gå til
ucsj.dk/

OM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND (UCSJ)

University College Sjælland udbyder 10 mellemlange videregående uddannelser på professionsbachelor niveau. På UCSJ kan man uddanne sig til sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, lærer, leisure management, fysioterapeut, ergoterapeut, bioanalytiker og administrationsbachelor. UCSJ udbyder også en omfattende pakke af efter– og videreuddannelse, og har en række udviklings – og forskningsaktiviteter. Uddannelserne på UCSJ retter sig overvejende mod velfærdsområdet og produktionsvirksomheder – især inden for velfærdsteknologi. UCSJ er en del af ViiRS samarbejdet, hvor UCSJ står for klyngeopbygning inden for velfærdsteknologi.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder virksomheder viden og sparring gennem de studerendes forskellige praktikforløb, samt udviklingssamarbejder i form af innovationscamps, hvor de studerende arbejder med en idé, et problem eller en case i samarbejde med virksomheden og evt. andre uddannelsesinstitutioner. UCSJ tilbyder også en gæstelærerordning, hvor virksomheder gæsteunderviser eller coacher på uddannelserne.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder og samarbejder primært med velfærdsinstitutionerne og virksomheder, der beskæftiger sig med velfærdsteknologi, samt produktionsvirksomheder.

HVAD KOSTER DET?

Kontakt UCSJ vedrørende samarbejdsmuligheder.

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
ucsj.dk/

Kommunale tilbud

Holbæk Erhvervs­forum

-virksomhedsvejledning i Holbæk

Gå til
www.heforum.dk/

OM HOLBÆK ERHVERVSFORUM

Holbæk Erhvervsforum er en medlemsstyret erhvervs-, turisme- og detailhandelsforening i Holbæk Kommune, der bl.a. har til formål at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen og yde erhvervsservice.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder strategisk vejledning og sparring for vores medlemmer samt problemafklaring, coaching og personlig ledelsesrådgivning. Vi hjælper også med at sætte fokus på virksomhedsstrategi og udfordringer, og tilbyder at komme ud og gennemføre et interview med virksomheden med mulighed for problemafklaring omkring økonomi, salg, IT m.v. Alle interview sker naturligvis i fortrolighed mellem konsulent og virksomhed. Herudover henviser vi til relevante private rådgivere og til kontaktpersoner bl.a. i Væksthus Sjælland. Vores erhvervskonsulenter vejleder og sparrer i form af fortrolig sparring 1-1 eller i grupper afhængigt af virksomhedernes ønsker. Derudover etableres der netværksgrupper og idégrupper. Årligt gennemføres 35-45 arrangementer med faglig udvikling og netværk for øje.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder og servicerer alle iværksættere og virksomheder i Holbæk Kommune og dækker alle brancher.

HVAD KOSTER DET?

Iværksættervejledningen er gratis, og det samme er de første møder. Hvis en virksomhed vælger at tegne medlemskab, er der et årskontingent.

KONTAKTPERSONER

Niels Nielsen
Erhvervskonsulent
30 66 14 11
niels@heforum.dk

Bodil Islann
Erhvervskonsulent
26 39 79 69
bodil@heforum.dk

Caspar Christensen
Erhvervskonsulent
40 21 27 27
caspar@heforum.dk

Anne-Grete Sørensen
Erhvervskonsulent
23 83 68 68
annegrete@heforum.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

De fleste kommuner har samme type vejledning - enten i eget regi eller outsourcet.

Gå til
www.heforum.dk/

Uddannelsesinstitutioner

ViiRS

-fælles indgang til uddannelsesinstitutioner

Gå til
www.viirs.dk

OM VIIRS

ViiRS, Viden der styrker virksomheder i Region Sjælland, er en flerårig vækstaftale finansieret af Vækstforum Sjælland. Formålet er at skabe mere vækst og beskæftigelse i regionen ved at facilitere samarbejde mellem SMV’er og de deltagende videninstitutioner.

ViiRS ledes af Danmarks Tekniske Universitet i partnerskab med Roskilde Universitet, Erhvervsakademi Sjælland og University College Sjælland.

HVAD TILBYDER VI?

ViiRS’ rådgivere kan, i en tæt dialog med repræsentanter for virksomheden, afdække potentialet i at etablere et tættere samarbejde mellem virksomheden og en eller flere af videninstitutionerne. Her er forskere og studerende, der kan bidrage med alt fra overordnet forretningsudvikling til at løse aktuelle udfordringer eller udvikle nye løsninger på fremtidens behov.

Det gør vi gennem et skræddersyet forløb, der kan omfatte fx et udviklingsprojekt med forskere eller studerende, rekvireret forskning hvor virksomheden køber sig til konkret viden på rent kommercielle vilkår, en praktikaftale eller en workshop med deltagelse af flere virksomheder eller flere videninstitutioner, så kompetencer herfra kombineres. Det er virksomheden og den udfordring eller idé, som skal løses eller udvikles, der afgør samarbejdets form. Et samarbejde kan vare fra få timer eller dage til flere år

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder alle virksomheder i Region Sjælland, især virksomheder med max. 250 ansatte (SMV'er) inden for følgende fire brancher: Fødevarer, bioøkonomi, bygge og anlæg samt transport og logistik.

HVAD KOSTER DET?

Møder med ViiRS’ rådgivere er gratis.

KONTAKTPERSON

Dorthe Poulsen MacKay

Projektleder, Danmarks Tekniske Universitet

dpma@dtu.dk

Telefon 93 51 16 94

Gå til
www.viirs.dk

Kommunale tilbud

Stevns Erhvervsråd

-virksomhedsvejledning på Stevns

Gå til
www.stevnserhvervsraad.dk

OM STEVNS ERHVERVSRÅD

Stevns Erhvervsråd er en forening stiftet af det private erhvervsliv, som har til formål at styrke erhvervsudviklingen i Stevns Kommune og forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv.

HVAD TILBYDER VI?

Rådgivning: Både nystartede og etablerede virksomheder i Stevns Kommune har gratis adgang til rådgivning af erhvervsrådets kompetente rådgivere, der også kan henvise dig til eksterne sparringspartnere og fageksperter - hvad enten du har en idé, du gerne vil prøve af, en konkret udfordring du mangler hjælp til eller bare mangler et skub for at komme videre med din virksomhed.

Netværk: Gennem Stevns Erhvervsråd får du adgang til kommunens største netværk af erhvervsdrivende, hvor du både kan finde relevante samarbejdspartnere og potentielle kunder og hente inspiration, viden og sparring til udvikling af din virksomhed. Den tredje torsdag i hver måned er det muligt at møde andre lokale erhvervsdrivende i Netværket. 

Kurser og vækstforløb: Er du klar til at tage næste skridt med din virksomhed? Stevns Erhvervsråd tilbyder løbende forskellige kurser og vækstforløb. Lige fra iværksætterkurser til kurser for etablerede virksomheder, der vil op i vækstgear.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Alle virksomheder i Stevns Kommune samt medlemmer af Stevns Erhvervsråd har adgang til erhvervsrådets tilbud og services. Du er også meget velkommen, hvis du blot overvejer at starte virksomhed.  

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at modtage rådgivning af erhvervsrådets konsulenter. Ved de fleste arrangementer, vil der være et gebyr for at deltage. 

KONTAKTPERSON

Thomas Christensen
Erhvervschef
30 61 99 52
thomas@stevnserhvervsraad.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.stevnserhvervsraad.dk

Kommunale tilbud

Business Faxe Copenhagen

-virksomhedsvejledning i Faxe

Gå til
www.businessfaxe.dk

OM BUSINESS FAXE COPENHAGEN

Business Faxe Copenhagen er en erhvervsorganisation for virksomheder i Faxe Kommune, der arbejder for at udvikle erhvervslivet. Business Faxe Copenhagen samarbejder med bl.a. Væksthus Sjælland og Det Grønne Iværksætterhus på Risø, og driver desuden Vækstfabrikken i Faxe og Erhvervshuset Grobund, der er kontorfællesskaber for iværksættere.

HVAD TILBYDER VI?

Vi sparrer med iværksættere om deres idéer og sørger for, at de kommer ordentligt i gang med projektet. Vi vejleder også mere etablerede virksomheder i, hvordan de kan udvikle og optimere deres forretning. Vi laver 1-1 møder, kurser, arrangementer, forløb og virksomhedsbesøg.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Iværksættere og SMV’ere

HVAD KOSTER DET?

Vejledning og sparring fra Business Faxe Copenhagen er gratis. Kurser og forløb er enten gratis eller har en mindre deltagerbetaling. Vores medlemskab har en række fordele, såsom netværksmøder m.m., og prisen differentieres ud fra virksomhedens størrelse.

KONTAKTPERSON

Gustav Kragh
Projektleder
51 14 17 99
gk@businessfaxe.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.businessfaxe.dk

Erhvervsfremmeaktører

Danmarks Grønne Investerings­fond

-medfinansiering til grønne virksomheder

Gå til
gronfond.dk

HVEM ER VI?

Danmarks Grønne Investeringsfond er en ny og selvstændig statslig lånefond, der er med til at finansiere projekter, som fremmer den grønne omstilling af det danske samfund. Fonden har fokus på miljø, energi og ressourcer og er etableret som del af aftalen “Et grønnere Danmark” fra 2014. Fonden er under Erhvervs- og Vækstministeriet og har sin egen bestyrelse. Vækstfonden fungerer som sekretariat for Danmarks Grønne Investeringsfond.

HVAD TILBYDER VI?

Vores primære ydelse er lånetilbud til virksomheder, som fremmer den grønne omstilling. Vi leverer medfinansiering og er på den måde med til at bygge bro mellem traditionel bankfinansiering og egenkapital, samtidig med at vi opererer med et både grønt og kommercielt fokus. De enkelte lån kan have en løbetid på op til 30 år, og fonden finansierer som udgangspunkt op til 60 procent af de samlede omkostninger ved det enkelte projekt. Fonden har en egenkapital på op til 200 mio. kr. samt en statsgaranteret låneramme på op til 5 mia. kr. til medfinansiering af projekter. I forbindelse med en virksomheds ansøgning om lånetilbud, tilbyder vi også hjælp og vejledning. Gennem dialogmøder med virksomheden både screener og vejleder vi den. I samarbejde med øvrige finansieringskilder, eksempelvis virksomhedens bank, medfinansierer vi projekter inden for følgende områder: miljømæssige besparelser, anlæg til vedvarende energi og større ressourceeffektivitet.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi henvender os primært til mellemstore etablerede virksomheder, til almene boligorganisationer og til offentlige institutioner og selskaber, der ønsker at implementere grønne løsninger. Desuden kan vi medfinansiere de leverandører, som udvikler og leverer teknologi, der understøtter den grønne omstilling. For at få et lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond skal to grundlæggende kriterier opfyldes. For det første skal projektet bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Det skal altså være muligt at måle en grøn effekt fx i form af reduceret CO2-udledning eller et reduceret energiforbrug. For det andet skal projektet være økonomisk bæredygtigt. Lånet skal med andre ord kunne betales tilbage med en forrentning, der matcher risikoen.

HVAD KOSTER DET?

Prisen for det enkelte lån vil afspejle projektets risiko. Det vil sige, at renten fastsættes individuelt ved hvert projekt.

KONTAKTPERSON

Michael Zöllner
Erhvervskundedirektør
81 88 98 16
mzo@gronfond.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Anden medfinansiering kan findes hos Vækstfonden, som investerer bredere end Danmarks Grønne Investeringsfond. Hvis man søger finansiering i forbindelse med eksport, kan EKF - Danmarks Erksportkredit hjælpe.

Gå til
gronfond.dk

Kommunale tilbud

Vordingborg Erhverv

-virksomhedsvejledning i Vordingborg

Gå til
www.vordingborgerhverv.dk

OM VORDINGBORG ERHVERV

Vordingborg Erhverv A/S blev etableret i 2014 af Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhvervsforening med det formål at fremme erhvervsudviklingen. Vordingborg Erhverv A/S er et driftsselskab, som gennem Vordingborg Udviklingsråd for Erhverv og Turisme (VUET), har en bred ejerkreds.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder gratis vejledning og sparring til virksomheder og iværksættere i Vordingborg Kommune. Vi tilbyder vejledning om vækst- og finansieringsmuligheder og eksport. Kurser og uddannelsesforløb. Etablering og udvikling af netværk. Information til virksomheder, som er interesserede i at etablere sig i Vordingborg Kommune. Vores aktiviteter omfatter vejledning af iværksættere om opstart og udvikling af virksomhed, det kunne eksempelvis være hjælp til at afklare, om virksomhedsideén er bæredygtig og sparring på, hvordan man skriver en forretningsplan. Vi tilbyder også iværksættere og virksomheder op til tre timers gratis rådgivning hos en professionel konsulent. Det kan fx handle om finansieringsmuligheder, markedsføring, budgetlægning eller udarbejdelse af strategiplaner. Derudover tilbyder vi kurser og forløb til iværksættere hvor man bl.a. lærer, hvordan man lægger budgetter og styrer virksomhedens økonomi, og bliver undervist i salgspsykologi, juridiske forhold, markedsføring og kundekendskab. Som et nyt tiltag tilbyder vi kontorpladser, ”spirepladser”, til nye kommende iværksættere, hvor de udover kontorplads kan få gratis sparring og vejledning i 6 mdr.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder iværksættere og virksomheder i Vordingborg Kommune.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at modtage vores ydelser.

KONTAKTPERSON

Dan Holck-Hansen
91 25 60 00
dhh@vordingborgerhverv.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.vordingborgerhverv.dk

Kommunale tilbud

Ringsted Erhverv

-virksomhedsvejledning i Ringsted

Gå til
ringsted.dk/ivaerksaetteri-vaekst

OM RINGSTED ERHVERV

Ringsted Erhverv, er Ringsted Kommunes tilbud til virksomheder i Ringsted Kommune.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder en samlet indgang til erhvervslivet. Det betyder, at vi sørger for den rette kontakt til virksomheden når virksomheden henvender sig. Vi har en blæksprutte funktion i forhold til vores kontakter og netværk, som vi tilbyder alle typer virksomheder. Vi hjælper virksomhederne med rådgivning og vejledning gennem flere tiltag. Vi tilbyder etableringsvejledning og 1 til 1 møder, primært henvendt til iværksættere og små virksomheder, samt åben vejledning, hvor man kan komme ind fra gaden og få hjælp af eksempelvis en advokat eller revisor. Derudover tilbyder vi business café en gang om måneden med skiftende tema som fx ”Hvordan får du kapital til din virksomhed?” I samarbejde med Ringsted Erhvervsforum afholder vi flere andre arrangementer bl.a. henvendt til brancherne: bygge og bolig, transport og logistik, fødevarer og handel. Vi tilbyder flere forskellige kurser til iværksættere og virksomheder samt hjælp til at finde lokaler og grunde.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder alle, men det er primært SMV er vi bliver kontaktet af.

HVAD KOSTER DET?

Vejledning og arrangementer er gratis. Kurser koster penge.

KONTAKTPERSON

Bente Jongberg
57 62 82 01
benj@ringsted.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
ringsted.dk/ivaerksaetteri-vaekst

Erhvervsfremmeaktører

Innovations­Agenterne

-innovationstjek til små og mellemstore virksomheder om teknologiske udviklingsmuligheder

Gå til
www.innovationstjek.dk

OM INNOVATIONSAGENTERNE

InnovationsAgenterne er en offentlig fiansieret ordning, der består af et korps af ca. 40 erfarne virksomhedsrådgivere fra Danmarks otte GTS’er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter): Alexandra Instituttet, Bioneer, DBI, DELTA, DFM, DHI, FORCE Technology og Teknologisk Institut. InnovationsAgenterne er finansieret af  Styrelsen for Forskning og Innovation.

HVAD TILBYDER VI?

InnovationsAgenterne laver et Innovationstjek,  der sætter fokus på virksomhedens teknologiske innovationsmuligheder og udfordringer. Virksomheden får sparring og anvisning af, hvor man kan finde den teknologiske viden, man har brug for, og hvem der vil være gode samarbejdspartnere. Efter en gennemgang af  virksomheden gennem møde og dialog, giver InnovationsAgenten anbefalinger til teknologiske udviklingsmuligheder inden for produkt, proces, produktion, marked og organisation. InnovationsAgenten hjælper også med at skabe den indledende kontakt med en mulig samarbejdspartner. Målet med Innovationstjekket er at igangsætte et udviklingsprojekt i virksomheden.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Målgruppen er etablerede virksomheder med en udfordring, der fordrer tilførsel af ny viden og/eller ny teknologi. Der menes hermed ny viden og teknologi for virksomheden, som potentielt kan øge dens konkurrenceevne. Virksomhederne har mindst 5  medarbejdere og er mindst 2 år gammel. Herefter er det afgørende, om virksomheden har kapacitet og ressourcer, altså kapital og kompetencer, til at gennemføre integrationen af ny viden og teknologi i virksomheden i form af innovation.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis.

KONTAKTPERSON

Kai Ormstrup Jensen
72 19 42 27
koj@delta.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Gå til
www.innovationstjek.dk

Kommunale tilbud

Odsherred Kommunes Erhvervs­service

-virksomhedsvejledning i Odsherred

Gå til
www.odsherred.dk/erhvervsservice

OM ODSHERRED KOMMUNES ERHVERVSSERVICE

Odsherred Kommune varetager den lokale erhvervsservice overfor etablerede virksomheder og iværksættere i Odsherred. De to erhvervskonsulenter er de lokale virksomheders indgang til kommunen og hjælper virksomheder og iværksættere til ny viden, udvikling og vækst. Vi samarbejder med andre erhvervsfremmeoperatører, foreninger, brancher, interesseorganisationer og andre myndigheder.

HVAD TILBYDER VI?

Vi giver håndholdt vejledning og sparring til etablerede virksomheder og iværksættere, fx ift. myndighedsbehandling, vækst- og udviklingsplaner og fundraising. Vi tilbyder tidlig dialog og screening af behov ved individuelle møder, og tilrettelægger herefter den nødvendige indsats, fx myndighedsbehandling i kommunen, relevante kurser, udviklingsforløb, henvisning til andre private eller offentlige erhvervsfremmeaktører, styrelser, myndigheder m.v., eller hjælper med henvisning og adgang til puljer og tilskudsordninger, fx innobooster- og fagpilotordninger. Vi gennemfører løbende forskellige arrangementer med henblik på kompetenceløft og konkurrenceforbedring for brancherne i Odsherred. Vi arbejder også med synliggørelse og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, afholder iværksætteruge og temabaserede erhvervskonferencer, fyraftensmøder, kurser m.v., samt gennemfører tværgående konkurrenceforbedrende projekter. Vi udgiver nyhedsbrevet Erhvervsnyt, der formidler relevant viden, tilbud m.v. målrettet virksomheder og iværksættere i Odsherred.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder og supporterer både iværksættere og etablerede virksomheder i Odsherred, uanset branche, størrelse eller omsætning.

HVAD KOSTER DET?

Det er gratis at modtage vores ydelser.

KONTAKTPERSON

Anette Friis
Erhvervskonsulent
51 44 97 80
annfr@odsherred.dk
 
Sille Krüger
Erhvervskonsulent
21 49 67 09
silkr@odsherred.dk

LIGNENDE VEJLEDNING

Odsherred Erhvervsråd kan også vejlede virksomheder. Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.odsherred.dk/erhvervsservice

Kommunale tilbud

Erhvervs­forum Roskilde

-virksomhedsvejledning i Roskilde

Gå til
www.erhvervsforum.biz/dk/

OM ERHVERVSFORUM ROSKILDE

ErhvervsFORUM Roskilde er en medlemsstyret erhvervs- og turistforening i Roskilde Kommune med mere end 500 medlemmer. Formål er at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i kommunen og yde erhvervsservice.

HVAD TILBYDER VI?

Vi tilbyder strategisk vejledning og sparring for vores medlemmer samt problemafklaring, coaching og personlig ledelsesrådgivning. Vi hjælper også med at sætte fokus på virksomhedsstrategi og udfordringer, og tilbyder at komme ud og gennemføre et interview med virksomheden med mulighed for problemafklaring omkring økonomi, salg, IT m.v. Alle interview sker naturligvis i fortrolighed mellem konsulent og virksomhed. Herudover henviser vi til relevante private rådgivere og til kontaktpersoner bl.a. i Væksthus Sjælland. Vores 2 erhvervskonsulenter vejleder og sparrer i form af fortrolig sparring 1-1 eller i grupper afhængigt af virksomhedernes ønsker. Derudover etableres der netværksgrupper og idégrupper. Årligt gennemføres 35-45 arrangementer med faglig udvikling og netværk for øje.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi vejleder og servicerer alle iværksættere og virksomheder i Roskilde Kommune og dækker alle brancher.

HVAD KOSTER DET?

Iværksættervejledningen er gratis, og det samme er de første møder. Hvis en virksomhed vælger at tegne medlemskab, er der et årskontingent.

KONTAKTPERSON

Jens Müller
Direktør
28 19 90 11
jens@erhvervsforum.biz

LIGNENDE VEJLEDNING

Lignende vejledning kan fås i andre kommuner gennem de kommunale tilbud. Specialiseret virksomhedsvejledning kan fås hos Væksthus Sjælland.

Gå til
www.erhvervsforum.biz/dk/

Fysiske vækstmiljøer

Opfinder­rådgivningen

- fra borgeride til bundlinje

Gå til
www.opfind.nu

OM OPFINDERRÅDIVNINGEN

Opfinderrådgivningen er en særlig del af erhvervsfremmesystemet i Danmark og bliver drevet af Teknologisk Institut. Opfinderrådgivningen har i over 40 år hjulpet borgerne med deres idéer og at få realiseret de bedste kommercielt. Opfinderrådgivningen er finansieret af Styrelsen for Forskning og Innovation.

HVAD TILBYDER VI?

Man kan sende en beskrivelse af sin opfindelse ind til os, og så screener vi den for at finde ud af, om idéen har et potentiale. Vi bedømmer idéen og ser på, om den er tilstrækkelig nyskabende, om den fungerer, og om den kan sælges. Vi hjælper opfinderen med at lave en god præsentation, og så pitcher vi idéen til virksomheder, der kunne være interesserede i at købe idéen. Vi hjælper også med hemmeligholdelsesaftaler, licensaftaler og patent- og designbeskyttelse.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Vi hjælper primært private opfindere – og det er også interessant for virksomheder, fordi de får adgang til gode idéer med muligheder.

HVAD KOSTER DET?

Det koster ikke opfinderen noget. Men idéen skal godkendes i vores screening, før vi går videre med den.

KONTAKTPERSON

LIGNENDE VEJLEDNING

Opfinderværkstedet hjælper med idéudvikling af nye produkter. Hvis man har brug for at få lavet prototyper, kan man kontakte Fablab Danmark.

Gå til
www.opfind.nu

Tidsbegrænsede projekter

Zealand Global

-eksportforløb

Gå til
startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/eksportforloeb

OM ZEALAND GLOBAL

Zealand Global er et eksportforløb, som er finansieret af Den Europæiske Regionalfond og Vækstforum Sjælland. Forløbet kører i perioden 2015-2018 og skal medvirke til at sikre højere eksport, vækst og flere ansatte i Region Sjællands virksomheder.

HVAD TILBYDER VI?

Helt overordnet hjælper vi virksomheder med at lave en kvalificeret eksport forretningsplan. De kommer til os, hvis de fx har et ønske om at sælge mere på et bestemt marked, sælge et nyt produkt, skal bruge nye salgskanaler eller gerne vil ind på helt nyt marked. Vi kan hjælpe dem med at få lavet en god Export Business Plan med hjælp fra eksterne rådgivere med specialviden. Vi laver camps, hvor virksomheder med samme udfordringer arbejder sammen og har adgang til eksperter. Der er tre camps i et forløb, hvor man kommer i dybden med sine udfordringer og muligheder. Over de 3 år kører 5 hold med 16 virksomheder på hvert hold - de første 2 hold kører i 2016 og de sidste 3 i løbet af 2017-2018. Man kan ansøge om at komme med på et hold ved at kontakt os. Desuden har vi et rådgivningstilskud til de deltagende virksomheder, hvor vi kan booste deres budget, når de køber ekstern rådgivning.

HVEM ER MÅLGRUPPEN?

Det er alle virksomheder, der kan og vil eksport og er ambitiøse. Det er primært virksomheder inden for de ekpsortintensive brancher, dvs. virksomheder der har produkteknologi, services mv., som rækker udenfor Danmarks grænser.

HVAD KOSTER DET?

Et forløb koster 10.000 kr.

KONTAKT

Charlotte Nytoft
Projektleder
4188 6623
cny@vhsj.dk

LIGNENDE YDELSER

Vejledning om eksport og nye markeder kan fås hos Eksportrådet. Søger man finansiering til eksport kan man kontakte EKF - Danmarks Eksportkredit.

Gå til
startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/eksportforloeb

Tidsbegrænsede projekter

Lean Landing

- en blød opstart til udlandet

Gå til
www.startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/leanlanding

Om Lean Landing

Lean Landing har til formål at få små og mellemstore virksomheder hurtigt ind på nye europæiske markeder. Projektet skaber en platform, hvor virksomheder kommer i direkte kontakt med samarbejdspartnere og kunder, så de hurtigt kan teste om deres produkter eller services kan sælges i udlandet. Lean Landing netværket består af 26 partnere fra hele Nordsøregionen med Væksthus Sjælland som lead partner.

Hvad tilbyder vi

Et netværk af erhvervsstøtteorganisationer og inkubatorer, som er specialdesignede programmer der skal hjælpe virksomheder med at udvikle sig, vil sammen opsætte et såkaldt Soft Landing program. Hermed får de mindre virksomheder støtte og sparring undervejs, så de lander blødt på de internationale markeder. Virksomhederne vil hurtigt få markedsvalideret deres produkter og services på nye markeder via praktisk afprøvning, så de slipper for en masse analyser.

Hvem er målgruppen

Iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, der vil teste deres produkt eller services af i udlandet eller finde nye partnerskaber.

Hvad koster det

Det er gratis at deltage. Er en virksomhed interesseret i at komme med i Lean Landing, inviterer projektledelsen til en screeningssamtale som vurderer virksomhedens potentiale og motivation for at deltage i projektet.

Kontakt

Søren Berg Jørgensen fra Væksthus Sjælland
Projektleder, Lean Landing
2712 1190
sbj@vaekstfabrikkerne.dk

Lignende ydelser

Virksomheder og iværksættere som ønsker at eksportere til udlandet kan finde vejledning om eksport og nye markeder hos Eksportrådet. Danmarks Eksportkredit, EKF, kan hjælpe med at skaffe finansiering og forsikring af virksomheder og deres banker.
Hvis man vil have hjælp til en eksportplan, kan man søge om at komme med på eksportforløb under Zealand Global hos Væksthus Sjælland

Gå til
www.startvaekst.dk/vhsjaelland.dk/leanlanding